Basketball League HK-香港籃球聯賽-STARLEAGUE Basketball
STARLEAGUE Basketball Home STARLEAGUE Basketball
STARLEAGUE NTE NTS NTW
FSBL CONT CSSAM CSSAF
 
Seasonal Top Player Monthly Top Player
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Justin
35

Eason Lung
27

Chan Kai Shing
26

Tsang Kit Ho
21

JACKY
20

Douglas Siu
19

周智揚*
17

張樂健
17

陳敬衡
17

馮沛恒
17

 

Chan Kai Shing
27

江保霖
14

馬文飛
12

李啓暘
11

吳志遠
11

鄭國偉
11

馮沛恒
10

Chris
10

陸修文
10

李逸
10

Tsang Kit Ho
8

kristof
6

梁煒基*
5

施啟興
4

Ma Tin
4

Herman Wong
4

陸修文
4

Eason Lung
4

麥志鴻
4

Issac Chen*
4

徐俊僖*
7

Eason Lung
7

蔡承德
4

Douglas Siu
4

#49 (TBC)
4

kristof
4

Tsang Kit Ho
4

梁煒基*
4

黃守欣
4

Hin
4

徐俊僖*
3

Simon*
2

陳敬衡
2

潘志堅
2

Fung Ling Shum
2

馮竣穎
1

LO KAI MING*
1

李嘉偉
1

Huddins
1

Chris
1

Ho Ting Fung
5

費英傑
4

馮竣穎
3

Simon*
3

Wong Ho Yin
3

施啟興
3

唐銘杰
3

李智豪
3

李浩旻*
3

Chan Chak Man*
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chan Kai Shing
11

Leung Cham Sum
7

馮沛恒
6

Douglas Siu
6

Eason Lung
6

張樂健
6

Tsang Kit Ho
6

Fay
6

馬文飛
5

李智豪
5

 

Huddins
80

Ng Kam Mang
75

Fay
75

陳汶浩
71

李智豪
71

Justin
63

唐耀銘
63

Douglas Siu
60

何潤生
57

張樂健
55

Justin
8

Eason Lung
5

JACKY
5

陳敬衡
4

Wingo Chau
4

李啓暘
3

詹浩文
3

TJHANG CHING
3

Issac Chen*
3

Tsang Kit Ho
3

Eason Lung
83

JACKY
56

陳鋆豪
50

Ma Tin
50

麥啟健
50

李彥羲
50

徐俊僖*
50

馬文飛
50

Justin
44

Wingo Chau
44

江保霖
6

張樂健
5

李耀冬
4

Chan Kai Shing
4

蔡承德
3

李智豪
3

費英傑
3

Leung Cham Sum
2

Gary Lam
2

馮沛恒
2

kristof
100

莫嘉豪
100

Choi Ying Yeung
100

Cheng Sai Kin
100

Fung Ling Shum
100

黎方健
100

馮沛恒
100

李啓暘
100

江保霖
86

李耀冬
80

  注: 球員須達到一定的場均起手值,才會被列入命中率排名。(三分:2次、兩分:4次、罰球:2次)
| HOME | BACK | TOP |
Basketball League HK-香港籃球聯賽-STARLEAGUE Basketball
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|

About Us

| Contact Us | Other Services | Sponsors & Partners | Recruitment |
 
© 2019 STARLEAGUE (BASKETBALL) LIMITED. All Rights Reserved.
星 籃球聯賽(有限公司) 版權所有 不得轉載